1. Araçlar
 2. Matematik
 3. Standart Sapma Hesaplama

Standart Sapma Hesaplama

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Standart Sapma Hesaplama

Standart Sapma Hesaplama Aracı

Standart sapma, bir veri setindeki değerlerin ortalama etrafındaki dağılımını ölçen bir istatistiksel ölçüdür. Bu ölçüm, veri setinin ne kadar homojen veya heterojen olduğunu belirlemek için kullanılır.

Daha düşük bir standart sapma, veri setindeki değerlerin ortalama etrafında daha yakın olduğunu gösterirken, daha yüksek bir standart sapma, değerlerin ortalama etrafında daha dağılmış olduğunu gösterir.

İLGİLİ HESAPLAMA ARACI: Aritmetik Ortalama Hesaplama

Standart Sapma Nedir?

Standart sapma, istatistiksel analizlerde ve veri bilimi çalışmalarında sıkça kullanılan önemli bir ölçüdür. Özellikle veri setindeki değişkenliği ve tutarsızlığı anlamak için kullanılır. Örneğin, finansal analizlerde, pazar araştırmalarında, doğa bilimlerinde ve birçok başka alanda standart sapma önemli bir rol oynar.

Standart sapma hesaplanırken, her bir değerin ortalama ile arasındaki farkın karesi alınır, bu farkların toplamı hesaplanır, ardından bu toplam değer veri setindeki eleman sayısına bölünür ve son olarak elde edilen değerin karekökü alınarak standart sapma bulunur.

Standart Sapma Nasıl Hesaplanır?

Standart sapma, bir veri setindeki değerlerin ne kadar yayıldığını veya dağıldığını ölçen bir istatistiksel ölçüdür. Bir diğer deyişle, veri noktalarının ortalama etrafında ne kadar değişkenlik gösterdiğini belirler. Standart sapma, veri setinin heterojenliğini veya homojenliğini değerlendirmek için kullanılır.

Standart sapma hesaplamak için aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Veri setindeki her bir değerin ortalaması bulunur.
 2. Her bir değerin ortalamadan farkı alınır.
 3. Bu farkların kareleri alınır.
 4. Karelerin toplamı hesaplanır.
 5. Toplam, veri setindeki değerlerin sayısına bölünür.
 6. Son olarak, karekök alınarak standart sapma elde edilir.

Bu adımlar, aşağıdaki formülle ifade edilir:

Standart Sapma = √(Σ(x – μ)² / n)

Burada,

 • x her bir değeri,
 • μ veri setinin ortalamasını,
 • n ise veri setindeki değerlerin sayısını temsil eder.

Örneğin, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9 veri seti için standart sapma hesaplanması:

 1. Ortalama: (2 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 7 + 9) / 8 = 40 / 8 = 5
 2. Her bir değerin ortalamadan farkı: (-3, -1, -1, -1, 0, 0, 2, 4)
 3. Farkların kareleri: (9, 1, 1, 1, 0, 0, 4, 16)
 4. Karelerin toplamı: 32
 5. Toplamın n’e bölünmesi: 32 / 8 = 4
 6. Karekök alınarak standart sapma: √4 = 2

Bu durumda, veri setinin standart sapması 2’dir.

Standart sapma, istatistiksel analizlerde ve veri setlerinin dağılımını anlamak için sıkça kullanılan önemli bir ölçüdür.

Varyans Nedir?

Varyans, bir veri setindeki değerlerin ortalamadan ne kadar farklı olduğunu ölçen bir istatistiksel ölçüdür. Bu ölçüm, veri noktalarının ortalama etrafında ne kadar değişkenlik gösterdiğini belirler. Yani, bir veri setinin dağılımının genel yayılımını ifade eder.

Bağıl standart sapma nasıl hesaplanır?

Bağıl standart sapma, bir veri setindeki değerlerin ortalama etrafındaki yayılımının, bu değerlerin ortalama değerine oranıdır. Bu istatistiksel ölçüm, veri setinin dağılımını ve değişkenliğini ifade etmek için kullanılır. Bağıl standart sapma, standart sapma değerini veri setinin ortalama değerine oranlayarak elde edilir.

Sık sorulan Sorular

 • Standart Sapma Nedir?
  • Standart sapma, bir veri setinin dağılımının ne kadar yayıldığını veya kümelenmiş olduğunu ölçen istatistiksel bir ölçüdür.
 • Standart Sapmanın Önemi Nedir?
  • Standart sapma, veri setinin değişkenliğini ölçer. Veri noktalarının ne kadar yayıldığını belirleyerek veri setinin tutarlılığını ve güvenilirliğini değerlendirir.
 • Standart Sapma Nasıl Hesaplanır?
  • Standart sapma, her bir veri noktasının ortalama değerden uzaklığının karesinin toplamının, veri noktalarının sayısına bölünmesiyle bulunur. Ardından bu değerin karekökü alınarak standart sapma elde edilir.
 • Standart Sapma Formülü Nedir?
  • Standart sapma, veri setinin her bir elemanının, ortalamadan çıkarılması, bu farkların karelerinin toplamının, eleman sayısına bölünmesi ve son olarak elde edilen değerin karekökünün alınması ile hesaplanır.
 • Standart Sapma Hangi Durumlarda Kullanılır?
  • Standart sapma, istatistik, bilim, finans, mühendislik ve sosyal bilimler gibi birçok alanda kullanılır. Veri setlerinin değişkenliğini, güven aralıklarını ve örüntülerini belirlemek için kullanılır.
 • Standart Sapma Nasıl Yorumlanır?
  • Standart sapma, ortalama değerden ne kadar uzaklaştığınızı gösterir. Düşük bir standart sapma, veri noktalarının ortalama etrafında sıkı bir şekilde toplandığını, yüksek bir standart sapma ise veri noktalarının daha geniş bir aralığa yayıldığını gösterir.
 • Standart Sapma ve Varyans Arasındaki Fark Nedir?
  • Standart sapma, varyansın kareköküdür. Varyans, veri noktalarının ortalama değerden ne kadar uzaklaştığını ölçerken, standart sapma bu farkların ölçüsünü verir.
 • Standart Sapma Hesaplama İçin Hangi Veriler Kullanılır?
  • Standart sapma hesaplamak için bir veri seti veya bir veri dağılımı gereklidir. Bu veri seti, ölçümler, gözlemler veya bir süre boyunca toplanan veriler olabilir.
 • Standart Sapma Hangi Tür Verilerde Kullanılır?
  • Standart sapma, sayısal verilerde yaygın olarak kullanılır. Sürekli veri setleri, ölçümler, maaşlar, sıcaklık, finansal veriler ve diğer nicel veriler standart sapma hesaplaması için kullanılabilir.
 • Standart Sapma Hesaplama İşlemi İçin Hangi Araçlar Kullanılır?
  • Standart sapma hesaplama işlemi için birçok istatistiksel yazılım, hesap makinesi ve istatistiksel hesaplama araçları bulunmaktadır. Ayrıca, bazı elektronik hesap makineleri ve istatistiksel programlar da standart sapma hesaplaması yapabilir.