Temettü Geliri Hesaplama

Temettü Geliri Hesaplama Aracı

Temettü Geliri Hesaplama Aracı, yatırımcıların sahip oldukları hisse senedi lot sayısı ve her bir lot başına düşen temettü miktarını girerek gelecek temettü gelirlerini tahmin etmelerine olanak sağlar.

Temettü Nedir?

Temettü, bir şirketin kârının bir kısmını hisse senedi sahiplerine dağıttığı nakit ödemedir. Şirketin karından ayrılan bu kar payı, hisse senedi sahiplerine yapılan bir tür gelir paylaşımıdır. Temettü, genellikle yıllık olarak dağıtılır ve şirketin karlılığına, finansal performansına ve yönetimin politikalarına bağlı olarak değişebilir.

Temettü, hisse senedi sahiplerine şirketin karından pay vererek yatırımcılara gelir sağlar. Şirketler, temettü dağıtımını genellikle nakit para veya ek hisse senetleri şeklinde yapabilirler. Yatırımcılar, temettü ödemelerini şirketin kârlılığı ve uzun vadeli performansı açısından önemli bir gösterge olarak kullanabilirler.

Temettü, yatırımcılara pasif gelir akışı sağlayarak hisse senedi yatırımlarının getirisini artırabilir. Bazı yatırımcılar için temettü, hisse senedi yatırımlarını seçerken ve portföylerini oluştururken önemli bir kriter olabilir. Ancak, temettü ödemeleri şirketin karlılığına ve yönetim politikalarına bağlı olarak değişebilir, dolayısıyla gelecekteki temettü ödemeleri her zaman garanti edilmez.

Genel olarak, temettü, şirketin karından hisse senedi sahiplerine yapılan kâr paylaşımıdır ve yatırımcılar için bir gelir kaynağı olabilir. Bu ödemeler, şirketin genel mali durumu ve karlılığı ile yakından ilişkilidir.

Yorum yapın