Sayıyı Kök Dışına Çıkarma

Sayıyı Kök Dışına Çıkarma Aracı

Kök dışına çıkarma, matematikte bir sayının karekökünü bulmak anlamına gelir. Karekök, bir sayının kendisiyle çarpıldığında o sayıyı veren sayıdır. Örneğin, 9’un karekökü 3’tür çünkü 3 * 3 = 9’dur. Kök dışına çıkarma işlemi, bir sayının karekökünü hesaplayarak, bir sayının hangi sayıyla çarpıldığını bulmayı sağlar.

Matematiksel olarak, √ işareti bir sayının karekökünü temsil eder. Örneğin, √9 = 3 ve √25 = 5 şeklinde ifade edilir. Kök dışına çıkarma işlemi, özellikle geometri, fizik, mühendislik ve matematikte kullanılır ve sayısal problemleri çözmek için önemli bir matematiksel operasyondur.

kök 2 kaç eder?

Karekök 2 (√2) değeri yaklaşık olarak 1.4142135623730951 olarak bulunur. Karekök, bir sayının kendisiyle çarpıldığında o sayıyı veren sayıyı ifade eder. √2, 1.4142135623730951 gibi bir yaklaşık değerdir. Çünkü 2 sayısının tam olarak kesirli veya basamaklı bir karekök değeri yoktur ve bu nedenle yaklaşık olarak ifade edilir. Karekök 2’nin kesirli ifadesi sonsuz ondalık basamağa sahip bir sayıdır. Bu nedenle genellikle √2 yaklaşık değer olarak kullanılır.

Sayıların Kare Kökü?

1’den 100’e kadar olan sayıların karekökünü aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

SayıKarekök

Yorum yapın