Bileşik Faiz Hesaplama

Sonuç

Bileşik faiz hesaplama, yatırımın bir dönem sonunda kazandığı faizin, her dönem sonunda ana paraya eklenerek hesaplandığı bir faiz türüdür. Bu, yatırımın ana paranın üzerine kazanılan faizi ekleyerek her yıl büyüdüğü anlamına gelir. Bileşik faiz, faizlerin faizi prensibine dayanır ve zamanla büyümeyi hızlandırır. Bu nedenle, uzun vadeli yatırımların potansiyel getirisini anlamak için bu hesaplama önemlidir.

Bileşik Faiz Hesaplama Aracı Nedir?

Bileşik faiz hesaplama araçları, karmaşık bileşik faiz hesaplamalarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için kullanılan araçlardır. Bu araçlar, kullanıcıların başlangıç ana parasını, yıllık faiz oranını ve yatırım süresini girerek, gelecekteki getiriyi tahmin etmelerine yardımcı olur. Hesaplama sonuçları, yatırımın ne kadar büyüdüğünü ve potansiyel getiriyi gösterir.

Bileşik Faiz Hesaplamaları Nasıl Yapılır?

Bileşik faiz hesaplama araçlarının kullanımı oldukça basittir. Aşağıdaki adımları takip ederek hesaplama yapabilirsiniz:

Başlangıç Ana Para (P), Yıllık Faiz Oranı (r), ve Yatırım Süresi (n) değerlerini girin.

Hesapla düğmesine tıklayarak hesaplama yapın.

Bileşik faiz hesaplama makinesi, gelecekteki toplam tutarı gösterecektir.

Bileşik faiz nedir?

Bileşik faiz, faiz tutarının periyodik olarak anapara tutarına eklendiği ve daha sonra geçmiş dönem faizleri üzerinden yeni faizin tahakkuk ettirildiği faiz türüdür. Sermayenizi artırmak için çok güçlü bir araçtır ve kişisel tasarruf planı veya stratejisinin yanı sıra bir yatırım fonu veya borsa portföyünün uzun vadeli büyümesiyle ilgili temel bir hesaplamadır. Bileşik faiz, sermayenin yeniden yatırımına en temel örnektir.

Bileşik faiz formülü

Bileşik faiz formülü şu şekildedir:

Bileşik faiz formülü
Bileşik faiz formülü

Burada A Tahakkuk Eden Tutar (ana para artı faiz), P anapara, r ondalık sayı cinsinden Yıllık faiz oranı (bileşik değil, APY değil), t yıl cinsinden süredir ve n birim başına bileşik dönem sayısıdır.

Efektif faiz oranının formülü şu şekildedir:

Efektif faiz oranının formülü
Efektif faiz oranının formülü

burada I efektif faiz oranıdır ve gösterimin geri kalanı yukarıdaki gibidir. Bu formüller, anapara ve zamanı çözmek için uygun şekilde döndürülebilir. Bileşik faizin nasıl hesaplanacağını merak ediyorsanız bu formüller cevabı sağlar.

Bileşik faiz hesaplama örneği

1.000 TL Anaparanın yıllık faiz oranı %36 olan ve 10 yıl boyunca birleşik faiz getirisi olduğu varsayılan tablo örneği:

YılBaşlangıç Bakiyesi (TL)Faiz Getirisi (TL)Toplam Bakiye (TL)
0100001000
110003601360
21360489.61849.6
31849.6665.8562515.456
42515.456905.9633421.419
53421.4191231.3094652.728
64652.7281675.5816328.309
76328.3092278.7918607.1
88607.13098.95611706.056
911706.0564214.57915920.635
1015920.6355731.42921652.064

Yukarıdaki tablo, yıllık %36 faiz oranıyla 1000 TL başlangıç parasının 10 yıl boyunca birleşik faiz getirisini göstermektedir. Her yılın sonunda elde edilen faiz, bir önceki yılın toplam bakiyesine eklenerek yeni yılın başlangıç bakiyesi hesaplanmıştır. Bu şekilde hesaplandığında, 10 yılın sonunda toplam bakiye 21,652.064 TL’ye ulaşmaktadır.

Günlük bileşik faiz nasıl hesaplanır?

Günlük bileşik faiz, faizin her gün yeniden anaparaya eklenmesiyle hesaplanan bir faiz türüdür. Bu sayede, faiz kazancı da faize tabi tutularak, yatırımın getirisi daha da artar.

Günlük bileşik faiz hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabiliriz:

F = P * (1 + r/365)^365*t
 • F: Faiz tutarı
 • P: Anapara
 • r: Faiz oranı (yüzde olarak)
 • t: Vade (gün olarak)

Örneğin, 1000 TL anapara, %10 faiz oranı ve 1 yıl (365 gün) vade için günlük bileşik faiz hesaplaması yaparsak, faiz tutarı şu şekilde olacaktır:

F = 1000 * (1 + 0,1/365)^365*365
F = 1102,50

Bu durumda, günlük bileşik faiz hesaplamasında faiz tutarı 100 TL’den 1102,50 TL’ye çıkmıştır.

Günlük bileşik faiz hesaplaması, özellikle kısa vadeli yatırımlarda daha etkilidir. Örneğin, 1000 TL’lik bir yatırımı %10 faiz oranıyla 1 gün boyunca vadeli mevduatta tutsak, basit faiz hesaplamasında faiz tutarı 1000 TL * 0,1 * 1 = 100 TL olacaktır. Bileşik faiz hesaplamasında ise faiz tutarı 1000 TL * (1 + 0,1/365)^1 * 365 = 1002,50 TL olacaktır.

Sık sorulan Sorular

 • Bileşik Faiz Nedir?
  • Bileşik faiz, belirli aralıklarla faiz ödemelerinin ana paraya eklenerek hesaplandığı faiz türüdür. Bu şekilde, faiz ödenen her dönemde ana para artar ve sonraki dönemlerde faiz bu artan ana para üzerinden hesaplanır.
 • Bileşik Faiz Nasıl Hesaplanır?
  • Bileşik faiz, başlangıç ana parası, faiz oranı ve faiz dönemi (yıl, ay, vb.) kullanılarak hesaplanır. Her dönemde, faiz oranı ile hesaplanan faiz miktarı ana paraya eklenir ve sonraki dönemde bu artan miktar üzerinden yeni faiz hesaplanır.
 • Bileşik Faizle Düz Faiz Arasındaki Fark Nedir?
  • Düz faizde faiz miktarı, başlangıç ana parasına göre sabit kalırken, bileşik faizde faiz miktarı her dönemde artan ana para üzerinden hesaplanır.
 • Bileşik Faiz Hesaplama İşlemi İçin Hangi Bilgilere İhtiyaç Vardır?
  • Bileşik faiz hesaplama işlemi için başlangıç ana parası, faiz oranı ve faiz dönemi bilgilerine ihtiyaç vardır.
 • Bileşik Faiz Hesaplamada Hangi Birimler Kullanılır?
  • Bileşik faiz hesaplamada, faiz oranı yıllık olarak ifade edilir. Faiz dönemi genellikle yıl olarak kullanılır, ancak aylık, üç aylık veya diğer periyotlar da olabilir.
 • Bileşik Faiz Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?
  • Bileşik faiz hesaplama işlemi, başlangıç ana parası üzerine her dönemde hesaplanan faiz miktarının eklenmesi ve bu işlemin faiz dönemi kadar tekrarlanmasıyla yapılır.
 • Bileşik Faiz Hesaplamada Hangi Durumlarda Kullanılır?
  • Bileşik faiz hesaplama, yatırım hesaplarında, kredi ve borç hesaplarında, tasarruf hesaplarında ve diğer finansal hesaplamalarda yaygın olarak kullanılır.
 • Bileşik Faiz Hesaplama İşlemi Hangi Koşullarda Kullanışlıdır?
  • Bileşik faiz hesaplama işlemi, yatırımın veya borcun faizlerinin zamanla nasıl biriktiğini veya büyüdüğünü anlamak için kullanışlıdır. Gelecekteki birikimleri veya borçları tahmin etmek için kullanılabilir.
 • Bileşik Faiz Hesaplama İşlemi Ne Kadar Doğru Olabilir?
  • Bileşik faiz hesaplama işlemi genellikle doğru sonuçlar verir. Ancak, gerçek dünya koşullarında faiz oranları veya ödeme dönemleri değişebilir, bu da hesaplamaların doğruluğunu etkileyebilir.Formun Üstü