Bileşik Faiz Hesaplama

Bileşik Faiz Hesaplayıcı

Sonuç

Bileşik faiz, yatırımın bir dönem sonunda kazandığı faizin, her dönem sonunda ana paraya eklenerek hesaplandığı bir faiz türüdür. Bu, yatırımın ana paranın üzerine kazanılan faizi ekleyerek her yıl büyüdüğü anlamına gelir. Bileşik faiz, faizlerin faizi prensibine dayanır ve zamanla büyümeyi hızlandırır. Bu nedenle, uzun vadeli yatırımların potansiyel getirisini anlamak için bu hesaplama önemlidir.

Bileşik Faiz Hesaplama Aracı Nedir?

Bileşik faiz hesaplama araçları, karmaşık bileşik faiz hesaplamalarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için kullanılan araçlardır. Bu araçlar, kullanıcıların başlangıç ana parasını, yıllık faiz oranını ve yatırım süresini girerek, gelecekteki getiriyi tahmin etmelerine yardımcı olur. Hesaplama sonuçları, yatırımın ne kadar büyüdüğünü ve potansiyel getiriyi gösterir.

Bileşik Faiz Hesaplamaları Nasıl Yapılır?

Bileşik faiz hesaplama araçlarının kullanımı oldukça basittir. Aşağıdaki adımları takip ederek hesaplama yapabilirsiniz:

Başlangıç Ana Para (P), Yıllık Faiz Oranı (r), ve Yatırım Süresi (n) değerlerini girin.

Hesapla düğmesine tıklayarak hesaplama yapın.

Bileşik faiz hesaplama makinesi, gelecekteki toplam tutarı gösterecektir.

Bileşik faiz nedir?

Bileşik faiz, faiz tutarının periyodik olarak anapara tutarına eklendiği ve daha sonra geçmiş dönem faizleri üzerinden yeni faizin tahakkuk ettirildiği faiz türüdür. Sermayenizi artırmak için çok güçlü bir araçtır ve kişisel tasarruf planı veya stratejisinin yanı sıra bir yatırım fonu veya borsa portföyünün uzun vadeli büyümesiyle ilgili temel bir hesaplamadır. Bileşik faiz, sermayenin yeniden yatırımına en temel örnektir.

Bileşik faiz formülü

Bileşik faiz formülü şu şekildedir:

Bileşik faiz formülü
Bileşik faiz formülü

Burada A Tahakkuk Eden Tutar (ana para artı faiz), P anapara, r ondalık sayı cinsinden Yıllık faiz oranı (bileşik değil, APY değil), t yıl cinsinden süredir ve n birim başına bileşik dönem sayısıdır.

Efektif faiz oranının formülü şu şekildedir:

Efektif faiz oranının formülü
Efektif faiz oranının formülü

burada I efektif faiz oranıdır ve gösterimin geri kalanı yukarıdaki gibidir. Bu formüller, anapara ve zamanı çözmek için uygun şekilde döndürülebilir. Bileşik faizin nasıl hesaplanacağını merak ediyorsanız bu formüller cevabı sağlar.

Bileşik faiz hesaplama örneği

1.000 TL Anaparanın yıllık faiz oranı %36 olan ve 10 yıl boyunca birleşik faiz getirisi olduğu varsayılan tablo örneği:

YılBaşlangıç Bakiyesi (TL)Faiz Getirisi (TL)Toplam Bakiye (TL)
0100001000
110003601360
21360489.61849.6
31849.6665.8562515.456
42515.456905.9633421.419
53421.4191231.3094652.728
64652.7281675.5816328.309
76328.3092278.7918607.1
88607.13098.95611706.056
911706.0564214.57915920.635
1015920.6355731.42921652.064

Yukarıdaki tablo, yıllık %36 faiz oranıyla 1000 TL başlangıç parasının 10 yıl boyunca birleşik faiz getirisini göstermektedir. Her yılın sonunda elde edilen faiz, bir önceki yılın toplam bakiyesine eklenerek yeni yılın başlangıç bakiyesi hesaplanmıştır. Bu şekilde hesaplandığında, 10 yılın sonunda toplam bakiye 21,652.064 TL’ye ulaşmaktadır.

Yorum yapın