Düzeltilmiş QT Hesaplama

Düzeltilmiş QT Hesaplama Aracı Bazett Formülüne göre sonuç vermektedir.

İLGİLİ HESAPLAMA ARACI: GFR Hesaplama

QT intervali, bir elektrokardiyogram (EKG) sırasında kalbin ventriküllerin depolarizasyonundan repolarizasyonuna kadar olan zaman aralığıdır. Düzeltilmiş QT (QTc), QT intervalinin kalp hızına (RR aralığı) göre düzeltilmiş bir ölçüsüdür. Bazı formüller QTc hesaplamak için kullanılır ve en yaygın olarak kullanılan Bazett formülüdür:

QTc = QT / √RR

Burada QT, saniye cinsinden QT intervali, RR ise saniye cinsinden RR intervalidir.

Ancak, Bazett formülü bazen yanıltıcı olabilir, özellikle yüksek veya düşük kalp hızlarında güvenilir olmayabilir. Bazı alternatif formüller de mevcuttur, örneğin, Fridericia ve Hodges formülleri gibi.

QTc hesaplarken kullanılan formülü ve EKG’deki QT ve RR değerlerini bilmeniz gerekir. Bu değerlere sahipseniz, yukarıdaki formülü kullanarak düzeltilmiş QT (QTc) değerini hesaplayabilirsiniz. Ancak, herhangi bir tıbbi uygulama veya yorum için, lütfen bir uzmana danışın, çünkü EKG yorumlaması tıbbi uzmanlık gerektiren bir alandır.

QT aralığı Nerede ve Nasıl Kullanılır?

QT aralığı, kardiyologlar ve sağlık profesyonelleri tarafından yapılan EKG yorumlamalarında ve kardiyak durumların değerlendirilmesinde kullanılır. Uzun veya kısa QT aralığı olan kişilerde, belirli tedavi protokolleri veya daha fazla takip gerekebilir. Bu nedenle, QT aralığı, kalp sağlığının değerlendirilmesinde önemli bir ölçümdür ve kardiyak sorunları olan kişilerin takibinde önemli bir rol oynar.

Sık sorulan Sorular

 • Düzeltilmiş QT Nedir?
  • Düzeltilmiş QT (QTc), bir elektrokardiyogram (EKG) üzerindeki QT aralığının kalp atış hızına (RR aralığı) göre düzeltilmiş halidir.
 • Düzeltilmiş QT (QTc) Niçin Önemlidir?
  • QT aralığının kalp atış hızına göre düzeltilmiş olması, QT aralığının gerçek uzunluğunu belirlemeye yardımcı olur ve ventriküler aritmi riskini daha doğru bir şekilde değerlendirir.
 • Düzeltilmiş QT Nasıl Hesaplanır?
  • Düzeltilmiş QT (QTc), QT aralığının kökü RR aralığına bölünerek hesaplanır. Bu genellikle Bazett formülü veya Fridericia formülü kullanılarak yapılır.
 • Bazett Formülü Nedir ve Nasıl Kullanılır?
  • Bazett formülü, QTc hesaplamak için kullanılan en yaygın formüldür. Formül: QTc = QT / √RR.
 • Fridericia Formülü Nedir ve Nasıl Kullanılır?
  • Fridericia formülü, Bazett formülüne alternatif olarak kullanılabilir. Formül: QTc = QT / RR^(1/3).
 • QT ve RR Aralıkları Nasıl Ölçülür?
  • QT aralığı, elektrokardiyogram (EKG) grafiklerinde belirli noktalardan ölçülür. RR aralığı ise ardışık QRS kompleksleri arasındaki süredir.
 • Düzeltilmiş QTc Değerleri Ne Anlama Gelir?
  • Düzeltilmiş QTc değerleri, QT aralığının kalp atış hızına göre düzeltilmiş uzunluğunu gösterir. Normal aralık, cinsiyet ve yaşa göre değişebilir.
 • Normal Düzeltilmiş QTc Değerleri Ne Kadardır?
  • Genel olarak, erişkinlerde normal QTc aralığı Bazett formülüne göre 0.36-0.44 saniye arasında ve Fridericia formülüne göre 0.36-0.42 saniye arasında kabul edilir.
 • Düzeltilmiş QTc Değerlerinde Uzatma veya Kısalma Ne Anlama Gelir?
  • QTc değerlerinde uzama veya kısalma, ventriküler aritmi riskinin arttığına veya kalp sağlığına ilişkin diğer potansiyel sorunların olabileceğine işaret edebilir.
 • Düzeltilmiş QTc Hesaplama Hangi Durumlarda Kullanılır?
  • Düzeltilmiş QTc hesaplama, EKG değerlendirmesi sırasında ventriküler aritmi riskini değerlendirmek ve potansiyel kalp sağlığı sorunlarını belirlemek için kullanılır. Bu özellikle ilaçların veya diğer tıbbi tedavilerin QT aralığını etkileyebileceği durumlarda önemlidir.