Düzeltilmiş QT Hesaplama

Düzeltilmiş QT Hesaplama Aracı Bazett Formülüne göre sonuç vermektedir.

İLGİLİ HESAPLAMA ARACI: GFR Hesaplama

QT intervali, bir elektrokardiyogram (EKG) sırasında kalbin ventriküllerin depolarizasyonundan repolarizasyonuna kadar olan zaman aralığıdır. Düzeltilmiş QT (QTc), QT intervalinin kalp hızına (RR aralığı) göre düzeltilmiş bir ölçüsüdür. Bazı formüller QTc hesaplamak için kullanılır ve en yaygın olarak kullanılan Bazett formülüdür:

QTc = QT / √RR

Burada QT, saniye cinsinden QT intervali, RR ise saniye cinsinden RR intervalidir.

Ancak, Bazett formülü bazen yanıltıcı olabilir, özellikle yüksek veya düşük kalp hızlarında güvenilir olmayabilir. Bazı alternatif formüller de mevcuttur, örneğin, Fridericia ve Hodges formülleri gibi.

QTc hesaplarken kullanılan formülü ve EKG’deki QT ve RR değerlerini bilmeniz gerekir. Bu değerlere sahipseniz, yukarıdaki formülü kullanarak düzeltilmiş QT (QTc) değerini hesaplayabilirsiniz. Ancak, herhangi bir tıbbi uygulama veya yorum için, lütfen bir uzmana danışın, çünkü EKG yorumlaması tıbbi uzmanlık gerektiren bir alandır.

QT aralığı Nerede ve Nasıl Kullanılır?

QT aralığı, kardiyologlar ve sağlık profesyonelleri tarafından yapılan EKG yorumlamalarında ve kardiyak durumların değerlendirilmesinde kullanılır. Uzun veya kısa QT aralığı olan kişilerde, belirli tedavi protokolleri veya daha fazla takip gerekebilir. Bu nedenle, QT aralığı, kalp sağlığının değerlendirilmesinde önemli bir ölçümdür ve kardiyak sorunları olan kişilerin takibinde önemli bir rol oynar.