GFR Hesaplama

Sonuç:

GFR Hesaplama aracı, yaklaşık bir GFR değeri sağlar ancak kesin sonuçlar için bir doktora danışmanız önemlidir.

İLGİLİ HESAPLAMA ARACI: Vücut Kitle Endeksi Hesaplama

GFR Nedir?

Glomerül filtrasyon hızı (GFR), böbreklerin ne kadar iyi çalıştığını ölçmek için kullanılan bir değerdir. GFR, böbreklerin bir dakika içinde kan plazmasını süzme hızını ifade eder ve genellikle mililitre cinsinden vücut ağırlığı üzerinden hesaplanır.

GFR Formülü

GFR, genellikle kreatinin gibi atık maddelerin kandaki seviyeleri ölçülerek tahmin edilir. Bazı formüller, kreatinin seviyesi, yaş, cinsiyet ve ırk gibi faktörleri içeren bir dizi bilgiyi kullanarak yaklaşık bir GFR değeri sağlar.

GFR’nin kesin bir değerlendirmesi için bir doktorunuzla görüşmeniz ve bir kan testi yaptırmanız önemlidir. Ancak, GFR’nizi yaklaşık olarak hesaplamak için CKD-EPI formülü gibi bazı formüller kullanılabilir. CKD-EPI formülü aşağıdaki gibidir:

gfr-formul
gfr-formul


GFR = 141 \times \min(\text{Scr} / \text{k}, 1)^a \times \max(\text{Scr} / \text{k}, 1)^{-1.209} \times 0.993^{\text{age}} \times \text{0.813 (if female)}

Bu formülde:

 • Scr, serum kreatinin seviyesini mg/dL cinsinden temsil eder.
 • k, 0.7’dir (kadınlarda) ve 0.9’dur (erkeklerde).
 • a, -0.329’dur (kadınlarda) ve -0.411’dir (erkeklerde).
 • Yaş, yıl cinsinden yaşınızı ifade eder.

Bu formül, yaklaşık bir GFR değeri sağlar ancak kesin sonuçlar için bir doktora danışmanız önemlidir.

GFR Nerede ve Nasıl Kullanılır?

Glomerüler filtrasyon hızı (GFR), böbreklerin ne kadar iyi çalıştığını ölçmek için kullanılan önemli bir parametredir. Böbreklerin vücuttaki atık maddeleri süzmek ve idrar üretmek gibi temel işlevleri vardır. GFR, bu süzme işleminin bir ölçüsüdür ve böbrek fonksiyonlarını değerlendirmede önemli bir role sahiptir.

GFR’nin kullanım alanları şunlardır:

 1. Böbrek Hastalıklarının Değerlendirilmesi: GFR, böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde en önemli parametrelerden biridir. Özellikle kronik böbrek hastalığı (KBH) gibi durumlarda böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılır. KBH ilerledikçe GFR genellikle düşer.
 2. İlaç Dozajının Ayarlanması: Bazı ilaçlar böbrekler tarafından vücuttan atılır. Böbreklerde düşük GFR’ye sahip olan hastalarda ilaç dozajı değişebilir. GFR, doktorların ilaç dozunu kişinin böbrek fonksiyonlarına göre ayarlamalarına yardımcı olur.
 3. Böbrek Nakli ve Diğer Cerrahi Prosedürler: Böbrek nakli öncesi ve sonrasında, GFR değerleri hastanın böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek ve nakledilen böbreğin çalışma kapasitesini izlemek için kullanılır. Ayrıca, diğer cerrahi prosedürler öncesinde böbrek fonksiyonlarını belirlemek için de kullanılabilir.
 4. Klinik Araştırmalar: GFR, klinik araştırmalarda böbrek fonksiyonları üzerine yapılan çalışmalarda önemli bir ölçümdür.

GFR, genellikle kan testleri yoluyla hesaplanır. Kreatinin gibi atık maddelerin kan seviyeleri ve bazı diğer faktörler hesaplama formüllerinde kullanılarak tahmin edilir. Bu değerler, hastanın yaşına, cinsiyetine ve fiziksel özelliklerine göre hesaplanabilir.

Sonuç olarak, GFR böbrek fonksiyonlarını değerlendirmede kritik bir parametredir ve böbrek sağlığıyla ilgili birçok durumda kullanılır. Bu değerlerin yorumlanması ve tedavi kararlarının alınması genellikle bir doktor veya uzman hekim tarafından yapılır. Bu nedenle, GFR sonuçlarını değerlendirmek ve tedavi için bir plan yapmak için bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.

eGFR hesaplama nedir?

eGFR hesaplama, böbreklerinizin ne kadar iyi çalıştığını tahmin etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu hesaplama, kreatinin adı verilen bir maddenin kandaki seviyesini kullanır. Kreatinin, kaslarınız tarafından üretilen bir atık ürünüdür ve böbrekleriniz tarafından kandan temizlenir.

eGFR hesaplamak için kullanılan birkaç farklı formül vardır. En yaygın kullanılan formül, CKD-EPI formülüdür. Bu formül aşağıdakileri kullanır:

 • Kreatinin seviyesi: Kandaki kreatinin seviyesi ne kadar yüksek olursa, böbreklerinizin o kadar az çalıştığı anlamına gelir.
 • Yaş: Yaşlandıkça böbrek fonksiyonları doğal olarak azalır.
 • Cinsiyet: Erkeklerin kreatinin seviyeleri kadınlardan genellikle daha yüksektir.
 • Irk: Siyahiler, beyazlara göre daha yüksek kreatinin seviyelerine sahip olma eğilimindedir.

eGFR değeri, mililitre/dakika/1.73 m² (mL/dk/1.73 m²) cinsinden ifade edilir. 90 veya daha yüksek bir eGFR değeri normal böbrek fonksiyonunu gösterir. 60 ila 89 arasındaki bir eGFR değeri, böbrek fonksiyonlarının hafifçe azaldığını gösterir. 30 ila 59 arasındaki bir eGFR değeri, böbrek fonksiyonlarının orta derecede azaldığını gösterir. 15 ila 29 arasındaki bir eGFR değeri, böbrek fonksiyonlarının şiddetli şekilde azaldığını gösterir. 15’ten az bir eGFR değeri böbrek yetmezliği anlamına gelir.