Adım Km Hesaplama


Adım km hesaplama aracı, yürüdüğünüz adım sayısını kilometreye çevirmek için kullanılır. Bu, yürüyüşlerinizin mesafesini kolayca hesaplamak için kullanışlı bir araçtır.

Adım km hesaplama aracını kullanmak için, yürüdüğünüz adım sayısını ve adım başına kilometre cinsinden mesafeyi girmeniz gerekir. Araç, bu bilgileri kullanarak yürüdüğünüz mesafeyi kilometre cinsinden hesaplayacaktır.

Adım Km Hesaplama Nasıl yapılır?

Adım km hesaplama, yürüdüğünüz adım sayısını kilometreye çevirmek için kullanılan bir hesaplama yöntemidir. Bu hesaplama, yürüdüğünüz adım sayısını ve adım başına kilometre cinsinden mesafeyi kullanarak yapılır.

Adım km hesaplama formülü şu şekildedir:

Km = Adım / Adım/Km

  • Km, kilometreyi temsil eder.
  • Adım, yürüdüğünüz adım sayısını temsil eder.
  • Adım/Km, adım başına kilometre cinsinden mesafeyi temsil eder.

Örneğin, 10.000 adım attığınızı ve adım başına 0,0002 kilometre cinsinden mesafe aldığınızı varsayalım. Bu durumda, yürüdüğünüz mesafeyi şu şekilde hesaplayabilirsiniz:

  • Km = 10.000 / 0,0002
  • Km = 2 KM

Yani, 10.000 adım attığınızda yaklaşık 2 kilometre yürümüş olursunuz.

Adım km hesaplama, yürüyüşlerinizin mesafesini takip etmek için kullanışlı bir yöntemdir. Bu hesaplamayı kullanarak, günlük, haftalık veya aylık yürüyüş mesafenizi takip edebilirsiniz. Ayrıca, yürüyüş hedeflerinize ulaşmak için de bu hesaplamayı kullanabilirsiniz.