Basit Faiz Hesaplama

Günümüzün karmaşık finansal dünyasında, çeşitli yatırım seçenekleri ve kredi türleri bulunmaktadır. Ancak, temel finans kavramlarından biri olan basit faiz hesaplama, her birey ve işletme için oldukça önemlidir. Basit faiz hesaplayıcılar, başlangıç tutarı, faiz oranı ve süre bilgilerini kullanarak gelecekte alınacak veya ödenecek faiz miktarını hesaplamak için kullanılır. Bu yazıda, basit faiz hesaplayıcılarının kullanımını ve amaçlarını inceleyeceğiz.

Basit Faiz Nedir?

Basit faiz, bir ana paranın (başlangıç tutarı) belirli bir faiz oranı ve belirli bir süre boyunca kazandığı faizdir. Basit faiz hesaplamaları, finansal tahminlerde ve yatırım kararlarında kullanılır. Genellikle kısa vadeli finansal işlemlerde ve kredilerde kullanılır.

Basit faiz hesaplaması, aşağıdaki formülle yapılır:

Basit Faiz = Başlangıç Tutarı (P) x Yıllık Faiz Oranı (%) x Süre (Yıl) / 100
 • Başlangıç Tutarı (P): Yatırılan veya borç alınan başlangıç miktarı.
 • Yıllık Faiz Oranı (%): Yatırımın veya kredinin yıllık faiz oranı.
 • Süre (Yıl): Faiz hesaplamasının yapılacağı süre.

Basit Faiz Hesaplayıcı Nedir?

Basit faiz hesaplayıcı, yukarıdaki formülü kullanarak kolayca basit faiz hesaplamaları yapmanıza yardımcı olan bir araçtır. Kullanıcı, başlangıç tutarı, yıllık faiz oranı ve süre bilgilerini girdiğinde, hesaplayıcı otomatik olarak basit faiz miktarını hesaplar.

Bu hesaplayıcılar, finansal planlama, tasarruf hesaplamaları, kredi geri ödeme tahminleri, yatırım getirisi tahminleri ve daha birçok finansal hesaplama için kullanışlıdır. Ayrıca, günlük, haftalık, aylık veya yıllık faiz hesaplamalarını destekleyebilirler.

Basit Faiz Hesaplayıcı Nasıl Kullanılır?

Basit faiz hesaplayıcıları kullanmak oldukça basittir. İşte temel adımlar:

Başlangıç Tutarı Girin: İlk olarak, başlangıç tutarını (P) hesaplayıcıya girin. Bu, yatırım yapılacak veya borç alınacak miktarı temsil eder.

Yıllık Faiz Oranı Girin: Yıllık faiz oranını (%) hesaplayıcıya girin. Bu, başlangıç tutarı üzerinden yıllık olarak kazanılan faiz oranını temsil eder.

Süre Girin: Hesaplamayı yapmak istediğiniz süreyi yıl cinsinden girin. Örneğin, 3 yıl için hesaplama yapmak istiyorsanız, 3 yılı süre olarak girin.

Hesapla Düğmesine Tıklayın: Girdileri tamamladıktan sonra “Hesapla” düğmesine tıklayın. Hesaplayıcı, basit faiz miktarını hesaplar ve sonucu görüntüler.

Sonucu Anlayın: Hesaplayıcı sonucunda, başlangıç tutarı üzerinden hesaplanan basit faiz miktarını görüntüler. Bu miktar, belirlediğiniz süre boyunca kazanılan veya ödenen faizi temsil eder.

Basit faiz formülü

Basit faiz formülü, bir yatırımın getirisini hesaplamak için kullanılan basit bir formüldür. Formülü şu şekilde ifade edebiliriz:

F = P * r * t
 • F: Faiz tutarı
 • P: Anapara
 • r: Faiz oranı (yüzde olarak)
 • t: Vade (yıl olarak)

Örneğin, 1000 TL anapara, %10 faiz oranı ve 1 yıl vade için faiz tutarını hesaplamak istersek şu formülü kullanırız:

F = 1000 * 0,1 * 1
F = 100

Bu durumda, 1000 TL anaparanın 1 yıl sonunda faiz getirisi 100 TL olacaktır.

Basit faiz formülü, faiz oranının sabit olduğu durumlarda kullanılır. Faiz oranı değişken ise, her dönem için ayrı ayrı faiz hesaplamak gerekir.

Basit faiz formülü, günlük, aylık veya yıllık gibi farklı vadelerde kullanılabilir. Vade, yıl olarak ifade edilirken, faiz oranı ise yüzde olarak ifade edilir.

Basit faiz hesaplaması, bankalarda vadeli mevduat hesaplamaları, kredi faiz hesaplamaları ve diğer finansal hesaplamalarda kullanılır.

Basit faizden bileşik faiz hesaplama

Basit faizden bileşik faize geçiş, faizin her dönem yeniden anaparaya eklenmesiyle gerçekleşir. Bu sayede, faiz kazancı da faize tabi tutularak, yatırımın getirisi artar.

Basit faizden bileşik faize geçişi şu şekilde ifade edebiliriz:

F = P * (1 + r)^t
 • F: Faiz tutarı
 • P: Anapara
 • r: Faiz oranı (yüzde olarak)
 • t: Vade (yıl olarak)

Örneğin, 1000 TL anapara, %10 faiz oranı ve 1 yıl vade için basit faiz hesaplaması yaparsak, faiz tutarı 100 TL olacaktır.

F = 1000 * 0,1 * 1
F = 100

Bileşik faiz hesaplamasında ise, faiz oranı her dönem yeniden anaparaya ekleneceği için, faiz tutarı daha yüksek olacaktır.

F = 1000 * (1 + 0,1)^1
F = 1100

Bu durumda, bileşik faiz hesaplamasında faiz tutarı 100 TL’den 110 TL’ye çıkmıştır.

Bileşik faiz hesaplaması, uzun vadeli yatırımlarda daha etkilidir. Örneğin, 1000 TL’lik bir yatırımı %10 faiz oranıyla 10 yıl boyunca vadeli mevduatta tutsak, basit faiz hesaplamasında faiz tutarı 1000 TL * 0,1 * 10 = 1000 TL olacaktır. Bileşik faiz hesaplamasında ise faiz tutarı 1000 TL * (1 + 0,1)^10 = 2593,74 TL olacaktır.

Sık sorulan Sorular

 • Basit Faiz Nedir?
  • Basit faiz, başlangıç ana parası üzerinden hesaplanan ve belirli bir süre sonunda ödenen faiz türüdür. Faiz miktarı, başlangıç ana parası ve faiz oranına göre doğrudan hesaplanır.
 • Basit Faiz Nasıl Hesaplanır?
  • Basit faiz, başlangıç ana parası, faiz oranı ve belirli bir süre (genellikle yıl cinsinden) kullanılarak hesaplanır. Formül şu şekildedir: Faiz = Başlangıç Ana Parası × Faiz Oranı × Zaman.
 • Basit Faizle Bileşik Faiz Arasındaki Fark Nedir?
  • Basit faizde faiz miktarı, başlangıç ana parasına göre sabit kalırken, bileşik faizde faiz miktarı her dönemde artan ana para üzerinden hesaplanır.
 • Basit Faiz Hesaplama İşlemi İçin Hangi Bilgilere İhtiyaç Vardır?
  • Basit faiz hesaplama işlemi için başlangıç ana parası, faiz oranı ve faiz dönemi (genellikle yıl) bilgilerine ihtiyaç vardır.
 • Basit Faiz Hesaplama İşlemi Hangi Birimler Kullanılır?
  • Basit faiz hesaplama işleminde faiz oranı genellikle yıllık olarak ifade edilir. Zaman genellikle yıl cinsinden ifade edilir.
 • Basit Faiz Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?
  • Basit faiz hesaplama işlemi oldukça basittir. Başlangıç ana parası, faiz oranı ve zaman bilgileri kullanılarak doğrudan hesaplama yapılır.
 • Basit Faiz Hesaplama İşlemi Hangi Durumlarda Kullanılır?
  • Basit faiz hesaplama işlemi, kısa vadeli borçlar, kredi hesaplamaları, yatırım getirileri ve diğer finansal hesaplamalarda yaygın olarak kullanılır.
 • Basit Faiz Hesaplama İşlemi Hangi Koşullarda Kullanışlıdır?
  • Basit faiz hesaplama işlemi, zaman içinde faizlerin nasıl birikeceğini veya büyüyeceğini anlamak için kullanışlıdır. Kısa vadeli veya basit finansal işlemlerde sıkça kullanılır.
 • Basit Faiz Hesaplama İşlemi Ne Kadar Doğru Olabilir?
  • Basit faiz hesaplama işlemi genellikle doğru sonuçlar verir. Ancak, uzun vadeli veya karmaşık finansal işlemlerde bileşik faiz hesaplama işlemi daha doğru sonuçlar verebilir.