Vize final ortalama hesaplama

Vize final ortalama hesaplama, bir öğrencinin bir dönemde aldığı vize ve final sınavlarının ortalamasını hesaplamaktır. Bu ortalama, öğrencinin dersi geçip geçmediğini veya not ortalamasını belirlemek için kullanılır.

Vize final ortalama hesaplama formülü

Vize final ortalama hesaplama formülü şu şekildedir:

Ortalama = (Vize Puanı * Vize Ağırlığı) + (Final Puanı * Final Ağırlığı) / (Vize Ağırlığı + Final Ağırlığı)

Örneğin, bir öğrencinin vize puanı 80 ve vize ağırlığı %40, final puanı 90 ve final ağırlığı %60 ise, öğrencinin ortalaması şu şekilde hesaplanır:

  • Ortalama = (80 * 0.4) + (90 * 0.6) / (0.4 + 0.6)
  • Ortalama = 32 + 54 / 1
  • Ortalama = 86 / 1
  • Ortalama = 86

Yani, bu öğrencinin ortalaması 86’dır.

Vize ve final ağırlıkları genellikle ders hocası tarafından belirlenir. Ancak, bazı üniversitelerde vize ve final ağırlıkları standart olarak belirlenmiştir. Örneğin, birçok üniversitede vize ağırlığı %40, final ağırlığı ise %60 olarak belirlenir.