Logaritma Hesaplama

Logaritma, matematiksel bir işlevdir ve bir sayının belirli bir tabandaki üssünü bulmak için kullanılır. Logaritma işlemi, genellikle büyük sayılar veya üssel büyüme problemleriyle uğraşılırken kolaylık sağlar.

İLGİLİ HESAPLAMA ARACI: Üs, Kök ve Kesirli Üs Hesap Makinesi

Bir sayının logaritması, bu sayının belirli bir tabanda başka bir sayıya eşit olacağı üssü ifade eder. Örneğin, ( bx = y ) ise, logaritma işlemi şu şekilde ifade edilir: ( x = logb(y) ).

Burada:

 • ( b ) logaritmanın tabanıdır.
 • ( x ) üs değeridir.
 • ( y ) ise taban ( b ) ile ( x ) üssünde eşit olan sayıdır.

Taban 10 için logaritma fonksiyonu genellikle “common logarithm” olarak adlandırılır ve genellikle log veya lg sembolleriyle temsil edilir. Taban ( e ) için logaritma ise doğal logaritma olarak adlandırılır ve genellikle ( \ln ) sembolüyle gösterilir.

Logaritmalar, sayıların büyüklüğünü karşılaştırmak, üssel büyüme oranlarını analiz etmek, matematiksel problemleri çözmek ve verileri işlemek için önemli bir araç olarak kullanılır.

Logaritma Nedir?

Logaritma, matematikte bir sayının belirli bir tabanda (genellikle 10 veya e, doğal sayılar tabanında) bir başka sayıya üs olarak kaç kez çarpıldığını bulmaya yarayan bir matematiksel işlemdir.

Logaritma işlemi, genellikle şu şekilde ifade edilir: log_b(x) = y, burada b taban, x logaritmaya alınan sayı ve y ise sonucu veren üs sayısıdır.

Logaritmik Hesaplama Yöntemleri

 1. Taban Değiştirme İşlemi: Logaritma, farklı tabanlarda hesaplanabilir. Örneğin, bir sayının taban 10 logaritması (common logarithm) genellikle log10 olarak ifade edilirken, taban e logaritması (doğal logaritma) ln sembolüyle gösterilir.
 2. Özel Logaritmaların Özellikleri: Logaritma, özel sayılar için belirli özelliklere sahiptir. Örneğin: log_b(b) = 1 (Herhangi bir sayının kendisi üzerindeki logaritması 1’dir) ve log_b(1) = 0 (Taban ne olursa olsun 1’in logaritması her zaman 0’dır).
 3. Logaritma İşlemlerinin Kombinasyonu: Logaritma özellikleri, farklı logaritmik işlemlerin birleştirilmesiyle genellikle hesaplamaları basitleştirir. Özellikle çarpanları toplamak veya bölmek gerektiren büyük sayılarla çalışırken bu özellikler faydalı olabilir.
 4. Logaritmaların Grafiksel Temsili: Logaritma işlemleri, grafiksel olarak ifade edilebilir. Logaritmik fonksiyonların grafiği, bazı sayısal verilerin analizi veya üssel büyüme hızının belirlenmesi gibi konularda önemli bilgiler sağlar.
 5. Doğal Logaritma ve Matematiksel İşlemler: Doğal logaritma (tabanı e) özellikle matematiksel analizlerde sıkça kullanılır. E ve logaritmik fonksiyonlar, diferansiyel ve integral hesaplamalarda, olasılık ve istatistikte, mühendislik ve fen bilimlerinde önemli rol oynar.
 6. Logaritma ve Veri İşleme: Logaritmalar, büyük sayılarla yapılan hesaplamalarda veya veri işleme süreçlerinde kullanılabilir. Özellikle büyük veri kümeleri üzerinde çalışırken, logaritmik ölçekler verilerin daha anlaşılır hale getirilmesine yardımcı olabilir.

Temel Logaritma Kuralları

 1. Çarpma İşlemi:
  logb(xy) = logb(x) + logb(y) olarak ifade edilir. Yani, iki sayının çarpımının logaritması, bu sayıların logaritmalarının toplamına eşittir.
 2. Bölme İşlemi:
  logb(x/y) = logb(x) – logb(y) şeklinde yazılır. Yani, iki sayının bölümünün logaritması, bu sayıların logaritmalarının farkına eşittir.
 3. Üs Alma İşlemi:
  logb(xy) = y * logb(x) olarak ifade edilir. Bir sayının üssünün logaritması, bu sayının logaritmasının üs ile çarpımına eşittir.
 4. Taban Değişimi:
  logb(x) = loga(x) / loga(b) formülüyle bir logaritmanın tabanı değiştirilebilir. Burada, “a” ve “b” farklı tabanları, “x” ise logaritmaya alınan sayıyı temsil eder.
 5. Özel Logaritmaların Özellikleri:
 • logb(b) = 1 (Herhangi bir sayının kendisi üzerindeki logaritması 1’dir)
 • logb(1) = 0 (Taban ne olursa olsun, 1’in logaritması her zaman 0’dır)