Alüminyum boru ağırlık hesaplama formülü

Alüminyum borunun ağırlığını hesaplamak için genellikle aşağıdaki formül kullanılabilir:

Alüminyum boru ağırlık hesaplama formülü = π * ((Dış Çap^2 – İç Çap^2) / 4) * Uzunluk * Alüminyum Yoğunluğu

Bu formülde:

  • π, pi sayısıdır (yaklaşık olarak 3.14159).
  • Dış Çap, borunun dış çapıdır (metre cinsinden).
  • İç Çap, borunun iç çapıdır (metre cinsinden).
  • Uzunluk, borunun uzunluğudur (metre cinsinden).
  • Alüminyum Yoğunluğu, alüminyumun yoğunluğudur (genellikle kg/m³ cinsinden).

Bu formül, borunun silindirik şeklini kullanarak yaklaşık bir ağırlık değeri verir. İç ve dış çapları kullanarak duvar kalınlığı hesaplanabilir ve bu da daha spesifik bir ağırlık değeri elde etmenizi sağlayabilir.

Alüminyum yoğunluğu genellikle yaklaşık 2700 kg/m³ veya 0.098 lb/in³ olarak kabul edilir, ancak farklı alüminyum alaşımları farklı yoğunluklara sahip olabilir. Bu nedenle, borunun tam yoğunluğunu hesaplarken, belirli alüminyum alaşımının yoğunluğunu kullanmak daha doğru olacaktır. Bu bilgi, alüminyum malzemesinin teknik özelliklerinde bulunabilir veya malzemenin tedarikçisi/üreticisi tarafından sağlanabilir.