17 Şubat tarihine kaç gün kaldı?

En Yakın 17 Şubat tarihine kaç gün kaldı? 17 Şubat tarihine ne kadar var? 17 Şubat kaç gün kaldı? Geri sayım aracımız ile öğrenebilirsiniz.

17 Şubat tarihine kaç gün kaldı?

Kalan Gün Sayısı

Gün

17 Şubat Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

17 Şubat tarihi, dünya tarihinde çeşitli önemli olaylara tanıklık etmiştir. Bu yazıda, 17 Şubat tarihinde gerçekleşmiş bazı önemli olayları inceleyeceğiz ve etkilerini değerlendireceğiz.

Fransız Devrimi’nin Sona Ermesi (1800)

17 Şubat 1800 tarihinde, Fransız Devrimi’nin sona erdiği resmen ilan edildi. Bu tarih, Napolyon Bonapart’ın iktidara yükselmesiyle Fransa’da siyasi istikrarın sağlanmasını işaret etti. Fransız Devrimi, monarşinin devrilmesi ve cumhuriyetin ilan edilmesi gibi önemli değişikliklere yol açmıştı. Ancak, iç çatışmalar ve siyasi belirsizliklerin ardından Napolyon’un iktidara gelmesiyle devrim dönemi sona erdi.

Bağdat’ın Düşmesi (1258)

17 Şubat 1258 tarihinde, Moğol İmparatorluğu’nun Bağdat’ı ele geçirmesi sonucu Abbâsî Halifeliği’nin sona erdiği biliniyor. Bu olay, Orta Çağ dünyasında büyük yıkımlara neden oldu ve İslam dünyasının siyasi dengesini kökten değiştirdi. Bağdat’ın Moğollar tarafından yağmalanması, Abbâsî Halifeliği’nin altın çağının sonunu işaret etti ve İslam medeniyetinde derin izler bıraktı.

Kosova Bağımsızlık Bildirgesi (2008)

17 Şubat 2008 tarihinde, Kosova Meclisi, Kosova’nın Sırbistan’dan bağımsızlığını ilan ettiği bir bildirgeyi kabul etti. Bu adım, Kosova’nın bağımsızlık sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Ancak, bu bağımsızlık ilanı uluslararası alanda tartışmalı oldu ve birçok ülke tarafından tanınmadı. Kosova’nın bağımsızlığı, Balkanlar’da siyasi ve etnik gerilimlere yol açtı ve bölgedeki istikrarsızlığı artırdı.

Berlin Duvarı’nın Yıkılması (1958)

17 Şubat 1958 tarihinde, Doğu Almanya hükümeti, Batı Berlin’deki sektör sınırını askeri bir ablukaya aldı ve Berlin Duvarı’nın inşası başladı. Berlin Duvarı, Doğu ve Batı Almanya arasındaki siyasi ve ideolojik ayrılığı somutlaştıran bir simge haline geldi. Duvarın yıkılması, 1989 yılında gerçekleşti ve Soğuk Savaş’ın sona ermesine ve Almanya’nın birleşmesine yol açtı.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu (1299)

17 Şubat 1299 tarihinde, Osmanlı Beyliği’nin kurucusu Osman Gazi, Bithynia bölgesinde bağımsızlığını ilan etti. Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu, Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerinin atıldığı bir dönüm noktasıdır. Osmanlı İmparatorluğu, tarih boyunca Orta Doğu, Balkanlar ve Kuzey Afrika’da genişleyerek birçok medeniyetin izlerini taşıdı.

Sonuç

17 Şubat tarihi, dünya tarihinde önemli olaylara tanıklık etmiş ve çeşitli dönemlerde toplumların ve ulusların kaderini etkilemiştir. Fransız Devrimi’nin sona ermesi, Bağdat’ın düşmesi, Kosova’nın bağımsızlık ilanı, Berlin Duvarı’nın yapılması ve Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu gibi olaylar, tarih boyunca derin izler bırakmıştır. Bu olaylar, günümüz dünyasının siyasi, sosyal ve kültürel yapısını anlamak için önemli birer referans noktasıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Fransız Devrimi’nin sona ermesi nasıl gerçekleşti?
  • Fransız Devrimi, Napolyon Bonapart’ın iktidara yükselmesiyle resmen sona erdi. Napolyon, devrimin getirdiği siyasi belirsizliği sona erdirmek ve Fransa’da istikrarı sağlamak amacıyla iktidara geldi.
 • Berlin Duvarı’nın yıkılması hangi tarihte gerçekleşti?
  • Berlin Duvarı, 9 Kasım 1989 tarihinde yıkıldı. Bu olay, Doğu ve Batı Almanya arasındaki sınırın açılmasıyla gerçekleşti ve Soğuk Savaş’ın simgesi olan duvarın yıkılması, Almanya’nın birleşmesine yol açtı.
 • Kosova’nın bağımsızlık ilanı ne zaman gerçekleşti ve uluslararası alanda nasıl karşılandı?
  • Kosova’nın bağımsızlık ilanı, 17 Şubat 2008 tarihinde gerçekleşti. Ancak, bu bağımsızlık ilanı uluslararası alanda tartışmalı oldu ve birçok ülke tarafından tanınmadı. Bu durum, Kosova’nın siyasi ve uluslararası arenada kabulünü etkiledi.
 • Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu hangi tarihte gerçekleşti ve hangi lider tarafından gerçekleştirildi?
  • Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu, 17 Şubat 1299 tarihinde Osman Gazi tarafından gerçekleştirildi. Osman Gazi, Osmanlı Beyliği’ni kurarak Anadolu’da bağımsızlığını ilan etti ve bu, Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerinin atıldığı bir dönüm noktası oldu.
 • Bağdat’ın düşmesi hangi tarihte ve hangi imparatorluk tarafından gerçekleştirildi?
  • Bağdat’ın düşmesi, 17 Şubat 1258 tarihinde Moğol İmparatorluğu tarafından gerçekleştirildi. Bu olay, Abbâsî Halifeliği’nin sona erdiği bir dönemde gerçekleşti ve İslam dünyasında derin etkiler yarattı.
 • Fransız Devrimi’nin sona ermesi hangi liderin iktidara gelmesiyle gerçekleşti?
  • Fransız Devrimi’nin sona ermesi, Napolyon Bonapart’ın iktidara gelmesiyle gerçekleşti. Napolyon, devrim sonrası dönemde Fransa’da siyasi istikrarı sağlamak ve güçlü bir lider olarak iktidara geldi.
 • Berlin Duvarı’nın yapılmasıyla neyi simgeliyordu?
  • Berlin Duvarı, Doğu ve Batı Almanya arasındaki siyasi ve ideolojik ayrılığı simgeliyordu. Soğuk Savaş döneminde, duvar Batı Berlin’i Doğu Almanya’dan ayırarak, komünist ve kapitalist bloklar arasındaki bölünmeyi somutlaştırıyordu.
 • Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu, hangi bölgede gerçekleşti ve hangi lider tarafından gerçekleştirildi?
  • Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu, Anadolu’da gerçekleşti ve Osman Gazi tarafından gerçekleştirildi. Osmanlı Beyliği’nin kurulması, Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerinin atıldığı bir dönüm noktasıydı.
 • Kosova’nın bağımsızlık ilanı sonrasında uluslararası toplumdan nasıl bir tepki aldı?
  • Kosova’nın bağımsızlık ilanı, uluslararası alanda tartışmalı oldu ve birçok ülke tarafından tanınmadı. Bu durum, Kosova’nın uluslararası alanda kabulünü etkiledi ve bölgedeki siyasi gerilimi artırdı.
 • Bağdat’ın düşmesinin İslam dünyasındaki etkileri nelerdir?
  • Bağdat’ın düşmesi, İslam dünyasında derin etkiler yarattı. Abbâsî Halifeliği’nin sona ermesi, İslam dünyasında siyasi ve kültürel dengelerin değişmesine yol açtı ve Orta Çağ dünyasında önemli bir dönüm noktası olarak kabul edildi.